Driesse Bouwmanagement - Bouwcalculaties en Projectmanagement

calculaties voor de bouw

Calculaties voor de bouw

Onze calculaties zijn nauwkeurig, compleet en overzichtelijk. Binnen uw randvoorwaarden komen wij tot scherpe maar reele berekeningen.

Lees meer...
gebouwbeheer

Gebouw beheer

Voor stichtingen, Vereniging van Eigenaren, scholen en verschillende andere (semi) overheden beheren wij gebouwen, stellen wij onderhoudsplanningen en meerjaren onderhoudsbegrotingen op.

Lees meer...
bouwmanagement projectmanagement

Projectmanagement

Bij projectmanagement draait het om heldere communicatie en planmatig werken. U mag erop rekenen dat wij oog houden op de kwaliteit én de planning én de kosten.

Lees meer...